Fysioterapi/Sjukgymnastik med bred inriktning där behandlingen anpassas efter individens behov.

Om oss


Fysioterapi/sjukgymnastik

Fysioterapi med inriktning mot muscelosceletala problem som ex rehabilitering, överbelastning, idrottsskador, före och efter operation och hjälp med anpassad fysisk aktivitet.

Tillsammans lägger vi upp en aktiv behandlingsplan som sedan utvärderas kontinuerligt. Aktiv innebär att du som patient är delaktig och tar eget ansvar. Du är 100% ansvarig för din kropp. Tillsammans försöker vi hitta vägen mot dina mål.

Behandlingen baseras på vetenskap, beprövad erfarenhet och patientens önskemål.

Öppettider


Mån - tors: 08:15-17:00
Fre: 08:15-15:00

Hitta oss