https://rorholmsbadet.se/
Ängsbacksvägen 1 - Söderfors, Tierp 815 76