Villkoren

Användarvillkor för UppsalaDirekt.se

 

Introduktion

Dessa villkor styr din användning av denna webbplats; genom att använda denna webbplats accepterar du dessa villkor till fullo. Om du inte håller med om dessa villkor eller någon del av dessa villkor får du inte använda denna webbplats.

[Du måste vara minst [18] år för att använda denna webbplats. Genom att använda denna webbplats [och genom att acceptera dessa villkor] garanterar och intygar du att du är minst [18] år gammal.]

[Denna webbplats använder cookies. Genom att använda denna webbplats och godkänna dessa villkor samtycker du till vår [NAMN]s användning av cookies i enlighet med villkoren i [NAME]s [sekretesspolicy/cookiespolicy].]

 

Licens att använda webbplatsen

Om inget annat anges äger [NAME] och/eller dess licensgivare de immateriella rättigheterna till webbplatsen och materialet på webbplatsen. Med förbehåll för licensen nedan är alla dessa immateriella rättigheter förbehållna.

Du får se, ladda ner endast för cachningsändamål och skriva ut sidor [eller [ANNET INNEHÅLL]] från webbplatsen för ditt eget personliga bruk, med förbehåll för de begränsningar som anges nedan och på andra ställen i dessa villkor.

Du får inte:

· återpublicera material från denna webbplats inklusive återpublicering på en annan webbplats utan uttryckligt skriftligt medgivande.

· sälja, hyra ut eller underlicensiera material från webbplatsen utan uttryckligt skriftligt medgivande från UppsalaDirekt.

· visa något material från webbplatsen offentligt utan uttryckligt skriftligt medgivande från UppsalaDirekt.

· reproducera, duplicera, kopiera eller på annat sätt utnyttja material på denna webbplats i kommersiellt syfte.

· Genomsök eller skrapa UppsalaDirekt.se för att få data eller på annat sätt.

 

Acceptabel användning

Du får inte använda denna webbplats på något sätt som orsakar, eller kan orsaka, skada på webbplatsen eller försämring av webbplatsens tillgänglighet eller tillgänglighet; eller på något sätt som är olagligt, olagligt, bedrägligt eller skadligt, eller i samband med något olagligt, olagligt, bedrägligt eller skadligt syfte eller aktivitet.

Du får inte använda denna webbplats för att kopiera, lagra, hosta, överföra, skicka, använda, publicera eller distribuera något material som består av (eller är länkat till) något spionprogram, datavirus, trojansk häst, mask, tangenttryckningslogger, rootkit eller annat skadlig datorprogramvara.

Du får inte utföra några systematiska eller automatiserade datainsamlingsaktiviteter (inklusive utan begränsning skrapning, datautvinning, dataextraktion och datainsamling) på eller i relation till denna webbplats utan [NAMNS] uttryckliga skriftliga medgivande.

Du får inte använda denna webbplats för att överföra eller skicka oönskad kommersiell kommunikation.

Du får inte använda denna webbplats för några syften relaterade till marknadsföring utan UppsalaDirect.se uttryckliga skriftliga medgivande.

 

Begränsad åtkomst

Tillgång till vissa delar av denna webbplats är begränsad. UppsalaDirect.se förbehåller sig rätten att begränsa åtkomsten till andra delar av denna webbplats, eller faktiskt hela webbplatsen, efter UppsalaDirect.se godtycke.

Om UppsalaDirect.se förser dig med ett användar-ID och lösenord för att du ska kunna komma åt begränsade områden på denna webbplats eller annat innehåll eller tjänster, måste du se till att användar-ID och lösenord hålls konfidentiella.

I händelse av missbruk av denna tjänst kan UppsalaDirect.se stänga av din åtkomst utan förvarning eller förklaring.

 

Användarinnehåll

I dessa villkor betyder "ditt användarinnehåll" material (inklusive utan begränsning text, bilder, ljudmaterial, videomaterial och audiovisuellt material) som du skickar till denna webbplats, oavsett syfte.

Du ger UppsalaDirect.se en världsomspännande, oåterkallelig, icke-exklusiv, royaltyfri licens att använda, reproducera, anpassa, publicera, översätta och distribuera ditt användarinnehåll i befintliga eller framtida media. Du ger även UppsalaDirect.se rätten att underlicensiera dessa rättigheter, och rätten att väcka talan om intrång i dessa rättigheter.

Ditt användarinnehåll får inte vara olagligt i EU eller olagligt, får inte göra intrång i någon tredje parts juridiska rättigheter och får inte kunna ge upphov till rättsliga åtgärder vare sig mot dig eller UppsalaDirect.se eller en tredje part (i varje fall enligt ev. tillämplig lag).

Du får inte skicka in något användarinnehåll till webbplatsen som är eller någonsin har varit föremål för hotade eller faktiska rättsliga förfaranden eller andra liknande klagomål.

UppsalaDirect.se förbehåller sig rätten att redigera eller ta bort material som skickats till denna webbplats, eller lagrats på UppsalaDirect.se-servrar, eller som lagras eller publiceras på denna webbplats.

Utan hinder av UppsalaDirect.se rättigheter enligt dessa villkor i förhållande till användarinnehåll, gör UppsalaDirect.se inte

åtar sig att övervaka inlämnandet av sådant innehåll till, eller publiceringen av sådant innehåll på, denna webbplats.

 

Inga garantier

Denna webbplats tillhandahålls "i befintligt skick" utan några utfästelser eller garantier, uttryckliga eller underförstådda. UppsalaDirect.se lämnar inga utfästelser eller garantier i relation till denna webbplats eller den information och material som tillhandahålls på denna webbplats.

Utan att det påverkar det allmänna i föregående stycke, garanterar UppsalaDirect.se inte att:

l  l denna webbplats kommer att vara ständigt tillgänglig, eller tillgänglig överhuvudtaget; eller

l  l informationen på denna webbplats är fullständig, sann, korrekt eller icke-vilseledande.

Ingenting på denna webbplats utgör, eller är avsett att utgöra, råd av något slag. Om du behöver råd i samband med juridiskt, ekonomiskt eller medicinskt innehåll eller påståenden på denna webbplats bör du rådfråga en lämplig professionell.

Ansvarsbegränsningar

UppsalaDirect.se kommer inte att hållas ansvarigt gentemot dig (vare sig det är enligt kontaktlagen, skadeståndslagen eller annat) i förhållande till innehållet i, eller användningen av, eller på annat sätt i samband med, denna webbplats:

l  i den mån webbplatsen tillhandahålls kostnadsfritt

l  för eventuella direkta förlusterför någon indirekt, speciell eller följdförlust, eller.

l  i den mån webbplatsen tillhandahålls kostnadsfritt, för eventuella direkta förluster för någon indirekt, speciell eller följdförlust, eller.

These limitations of liability apply even if UppsalaDirect.se has been expressly advised of the potential loss.

Exceptions

Nothing in this website disclaimer will exclude or limit any warranty implied by law that it would be unlawful to exclude or limit; and nothing in this website disclaimer will exclude or limit UppsalaDirect.se liability in respect of any:

l  fraud or fraudulent misrepresentation on the part of UppsalaDirect.se or

l  matter which it would be illegal or unlawful for UppsalaDirect.se to exclude or limit, or to attempt or purport to exclude or limit, its liability.

 

Reasonableness

By using this website, you agree that the exclusions and limitations of liability set out in this website disclaimer are reasonable. 

If you do not think they are reasonable, you must not use this website.

Other parties

You accept that, as a limited liability entity, UppsalaDirect.sehas an interest in limiting the personal liability of its officers and employees.  You agree that you will not bring any claim personally against UppsalaDirect.se managers or employees in respect of any losses you suffer in connection with the website.

Without prejudice to the foregoing paragraph, you agree that the limitations of warranties and liability set out in this website disclaimer will protect UppsalaDirect.se managers, employees, agents, subsidiaries, successors, assigns and sub-contractors as well as UppsalaDirect.se.

Unenforceable provisions

If any provision of this website disclaimer is, or is found to be, unenforceable under applicable law, that will not affect the enforceability of the other provisions of this website disclaimer.

Indemnity

You hereby indemnify UppsalaDirect.se and undertake to keep UppsalaDirect.se indemnified against any losses, damages, costs, liabilities and expenses (including without limitation legal expenses and any amounts paid by UppsalaDirect.se to a third party in settlement of a claim or dispute on the advice of UppsalaDirect.se legal advisers) incurred or suffered by UppsalaDirect.se arising out of any breach by you of any provision of these terms and conditions, or arising out of any claim that you have breached any provision of these terms and conditions.

Breaches of these terms and conditions

Without prejudice to UppsalaDirect.se other rights under these terms and conditions, if you breach these terms and conditions in any way, UppsalaDirect.se may take such action as UppsalaDirect.se deems appropriate to deal with the breach, including suspending your access to the website, prohibiting you from accessing the website, blocking computers using your IP address from accessing the website, contacting your internet service provider to request that they block your access to the website and/or bringing court proceedings against you.

Variation

UppsalaDirect.se may revise these terms and conditions from time-to-time.  Revised terms and conditions will apply to the use of this website from the date of the publication of the revised terms and conditions on this website.  Please check this page regularly to ensure you are familiar with the current version.

Assignment

UppsalaDirect.se may transfer, sub-contract or otherwise deal with UppsalaDirect.se rights and/or obligations under these terms and conditions without notifying you or obtaining your consent.

You may not transfer, sub-contract or otherwise deal with your rights and/or obligations under these terms and conditions. 

Severability

If a provision of these terms and conditions is determined by any court or other competent authority to be unlawful and/or unenforceable, the other provisions will continue in effect.  If any unlawful and/or unenforceable provision would be lawful or enforceable if part of it were deleted, that part will be deemed to be deleted, and the rest of the provision will continue in effect.

Entire agreement

These terms and conditions constitute the entire agreement between you and UppsalaDirect.se in relation to your use of this website, and supersede all previous agreements in respect of your use of this website.

Law and jurisdiction

These terms and conditions will be governed by and construed in accordance with [GOVERNING LAW], and any disputes relating to these terms and conditions will be subject to the [non-]exclusive jurisdiction of the courts of [JURISDICTION].

Registrations and authorisations

UppsalaDirect.se is registered with Verksamt.se.  You can find the online version of the register at [URL].  UppsalaDirect.se registration number is 6903290853.

 

UppsalaDirect.se is subject to [AUTHORISATION SCHEME], which is supervised by [SUPERVISORY AUTHORITY].]

 

UppsalaDirect.se is registered with [PROFESSIONAL BODY].  UppsalaDirect.se professional title is [TITLE] and it has been granted in the United Kingdom.  UppsalaDirect.se is subject to the [RULES] which can be found at [URL].]

 

UppsalaDirect.se subscribes to the following code[s] of conduct: [CODE(S) OF CONDUCT].  [These codes/this code] can be consulted electronically at [URL(S)].

 

UppsalaDirect.se vatnummer is SE690329085301.

 

UppsalaDirect.se details

 Details here

 

 

 

 

 • Ändring av våra villkor

  Vi reserverar oss rätten att ändra, uppdatera och anpassa våra villkor ibland.

  Ring till oss på 0722 802 802 om ni vill veta mer.

 • Erbjudanden & offert

  Gällande pris på domännamn och webbutvecklingsuppdrag

  Samtliga domännamn som köps av NordicDomäns.se och som inte är objekt för en offertförfrågan eller förbestämt köpavtal är projekt domäner. Det innebär att domännamnet köptes med utgångspunkten att en webbplats-projekt skulle utvecklas med just det domännamnet i tanken. Ibland är flera domännamn en del av samma webbplats-projekt.

 • Vi kontroller om varumärken finns

  NordicDomains.se köper inte domännamn som har varuskydd utan endast köper generiska namn. Det betyder domännamn som inte ingår i ett varumärke. Vi kontrollerar ev. varumärkesskydd hos PRV (Patent- och registreringsverket) och andra källor. Vissa domännamn kan se ut att tillhöra ett varumärke men om domännamnet ska användas för något annat än det som varumärket är registrerat för finns det inget hinder att använda domännamnet på annat håll.

  PRV - Riktlinjer för varumärke

  PRV - Varumärke
  För att kunna registreras får varumärket inte vara förväxlingsbart med redan registrerade eller inarbetade varumärken eller företagsnamn. Varumärket måste ha särskiljningsförmåga, det vill säga det måste kunna särskilja en näringsidkares produkter från andra liknande varor eller tjänster från andra näringsidkare. Det innebär bland annat att det inte går att kräva ensamrätt på ord som beskriver en produkt; ord som alla som säljer samma typ av produkter måste få ha tillgång till.

  Exempelvis kan man inte varumärkesskydda en läsk som heter "läskedryck". - PRV

 • Skälig tid gäller för samtliga offerter mm

  I regel och lag gäller ett skriftligt anbud under skälig tid

  Den tiden är 2 veckor hos NordicDomains.se och inget annat. Vi reserverar oss rätten att häva samtliga offerter eller överenskommelser efter att denna tid har gått ut.

  NordicDomains.se kan inte förväntas hålla ett domännamn i reserv för en presumtiv köpare under en orimlig tidsperiod. Inte heller kan vi reservera vår tid för prospektiva uppdrag under en oskälig tid heller då vi har konstanta förfrågningar om att leverera andra uppdrag till andra kunder.

  Det kan hända att vi frågar efter ett bud från en potensiell köpare men det utgör inget kontrakt eller bindande bud eller köp. Vi har domäner som har flera bud men eftersom priset ligger under det priset vi anser att domännamnet är värd kan vi vara intresserade av att ta emot andra bud istället.

 • Endast skriftliga avtal gäller - för att motverka bluff försäljare

  När vi ger ett pris på en domän eller ett uppdrag måste det ske skriftligen från oss via brev, e-post eller sms för att det ska gälla. Fr.o.m den tid vi skickar ut ett erbjudande gäller erbjudandet/offerten under 2 veckors tid. Det gäller samtliga våra erbjudanden, bud, offerter och andra överenskommelser via telefon, brev, sms och via e-post.

  Många oseriösa aktörer försöker sälja domännamn de inte ens äger innan de köper domännamnet för att sedan sälja den vidare till ett avtal de har upprättat med en kund. För att säkra oss att ingen kan sälja eller avtala bort ett av våra domännamn ställer vi ett krav på att eventuella offerter mm ska ske skriftligen via sms, e-post eller brev från nordicdomains.se eller vårt telefonnummer.

 • Återköp finns inte

  När ni har köpt ett domännamn då är det ert domän.

 • Escrow

  Ibland kan det vara en trygghet att använda en escrow-tjänst som sköter betalningen.

 • GDPR... Vi säljer oftast till företag men för de få tillfällen då vi har kontakt med privatpersoner så finns vår policy här: Nordic Domains GDPR Policy
 • F-skatt... NordicDomains.se har F-skatt.
 • Ev. Tvist.... Svensk Domstol.
Dela
Sök bland nyheterna