Aaltos

Aaltos

Restaurants
Sysslomansgatan 14
753 11 Uppsala
Italiensk grill, inspirerad av den egensinnige finske världsarkitekten, hans kärlek till Italien och renässansen

Om oss


1961 fick den världsberömde finske arkitekten Alvar Aalto uppdraget att rita ett nytt nationshus för Västmanlands-Dala nation i Uppsala. Vid invigningen fyra år senare var det många som beundrade Aaltos byggnad och hans förmåga att skickligt placera den i staden. Andra ansåg att den var alldeles för modern och inte alls tog hänsyn till omgivningen.

På V-Dala var man dock nöjd. Men det var en sak de inte förstod. När Aalto fick uppdraget hade man särskilt betonat vikten av att på något vis bevara nationens gamla trädgård. Trädgården som så länge varit en del av nationens själ; en plats för fester och umgänge, arbete och vila.

Aaltos lösning hade varit att låta det nya huset vila på 32 pelare över den gamla trädgården. En ny sorts trädgård skulle skapas under huset - en park och ”lövsal” under tak för filosoferande studenter. Men verkligheten blev en annan. Mörker, kyla och fukt fick platsen att mer likna en ogästvänlig källare där ingen ville vara. Hela ytan byggdes senare in och förvandlades till butikslokaler.

Och det är här, under Aaltos modernistiska hus, vi har skapat en ny grönskande mötesplats i form av en italiensk grill, inspirerad av den egensinnige finske världsarkitekten, hans kärlek till Italien och renässansen.

Öppettider


Måndag - Söndag från 17.00

Hitta oss